Bezpieczny kredyt 2% – kiedy ruszy nowy program dopłat do kredytów?

miniaturka

Bezpieczny kredyt 2% – nowy program dopłat do kredytów

Nie tak dawno na moim blogu poruszałem temat nowego programu rządowego jakim jest bezpieczny kredyt 2%. Na chwilę pisania tamtejszej publikacji nie znaliśmy zbyt wielu szczegółów. Dzisiaj wiemy nieco więcej o samym programie jak i czasie kiedy ma zostać wprowadzony.

Bezpieczny kredyt 2% – najważniejsze założenia

Dla wielu ludzi, w tym dla młodych, nabycie pierwszego mieszkania stanowi wyzwanie. W związku z rosnącymi cenami nieruchomości oraz kosztami kredytów, często jest to trudne do spełnienia marzenie. Aby pomóc w tej sytuacji, przygotowany został program wsparcia w postaci dopłat do kredytów mieszkaniowych.

Kto może ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%? Osoby poniżej 45 roku życia, które nigdy nie posiadały mieszkania, domu, ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem, wymóg wiekowy musi być spełniony przez przynajmniej jedną osobę.

Wysokość kredytu wynosi maksymalnie 500 000 zł dla jednej osoby lub 600 000 zł w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem. Kredyt może być udzielony na zakup mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, bez limitu ceny za metr kwadratowy mieszkania.

Program obejmuje także dopłatę do rat kredytu mieszkaniowego. Dopłata wynosi różnicę między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu według stopy 2%. Dopłata przysługuje przez okres 10 lat.

Najważniejsze pytania o bezpieczny kredyt 2%

 1. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać kredyt?
  Aby ubiegać się o kredyt, kredytobiorca musi spełnić następujące warunki:

  • Posiadać zdolność kredytową dostosowaną do kwoty kredytu, którą chce otrzymać.
  • On i osoby w jego gospodarstwie domowym nie posiadają i nie posiadali prawa własności do mieszkania lub domu jednorodzinnego, chyba że prawo do nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu lub domu zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem.
  • Kredytobiorcy i osoby w jego gospodarstwie domowym nie są i nie były beneficjentami spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego, chyba że prawo do nie więcej niż 1/2 udziału w jednym lokalu lub domu zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem.
  • Kredytobiorca nie ukończył 45 lat, ale jeśli kredyt jest brany przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, wystarczy, że jedno z nich nie ukończyło 45 lat.
  • Kredytobiorca i osoby w jego gospodarstwie domowym nie są stronami innej umowy kredytowej na nabycie własności mieszkania lub domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego.
 2. Czy są jakieś limity za m2 mieszkania?
  W programie nie zostało określone ograniczenie ceny za metr kwadratowy mieszkania. Jednakże, ustalono maksymalne kwoty kredytu, które mogą zostać udzielone w ramach programu:

  • 500 tys. zł dla osoby samotnej,
  • 600 tys. zł dla małżonków lub osób wychowujących co najmniej jedno dziecko w gospodarstwie domowym.
 3. Czy mogę uiścić wkład własny?Projekt ustawy wprowadza ograniczenie, zgodnie z którym wniesienie wkładu własnego nie może przekroczyć 200 tys. zł.
 4. Czy inna nieruchomość (np. działka) może być traktowana jako wkład własny?Tak, w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% kredytobiorca może wnosić wkład własny w postaci nieobciążonej kredytem nieruchomości gruntowej, pod warunkiem że kredyt ten jest przeznaczony na sfinansowanie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego na tej nieruchomości.
 5. Czy mieszkanie kupione z pomocą programu można wynająć?Program Pierwsze Mieszkanie ma na celu udzielenie wsparcia finansowego osobom, które planują nabycie swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego lub budowę takiej nieruchomości. Rozwiązania te są przeznaczone wyłącznie dla celów mieszkaniowych i mają na celu wspieranie gospodarstw domowych w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. W przypadku wynajęcia takiej nieruchomości, dopłaty przewidziane w programie zostaną anulowane.
 6. Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Czy posiadam wystarczającą zdolność kredytową?Zgodnie z przepisami ustawy, ocena zdolności kredytowej należy do banku, który udziela kredytu. W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych, to bank kredytujący decyduje o możliwości udzielenia kredytu oraz przyznania dopłaty rodzinnej.

  Dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, przewidziano drugi instrument wsparcia – Konto Mieszkaniowe.

 7. Jestem kredytobiorcą, podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu?Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony dla osób, które planują zakup swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Oznacza to, że przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego ani domu jednorodzinnego, ani nie może przysługiwać mu spółdzielcze prawo do takiego lokalu. W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności do mieszkania następuje w chwili jego wyodrębnienia. Oznacza to, że do czasu wyodrębnienia mieszkania kredytobiorca spełnia warunki programu.

  Obecnie zakłada się, że Bezpieczny Kredyt 2% może zostać udzielony, jeśli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, nawet jeśli jeszcze nie nastąpiło nabycie prawa własności do mieszkania lub domu jednorodzinnego w ramach umowy deweloperskiej. Jednakże, jeśli łącznie z umową deweloperską została zawarta umowa kredytowa, skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2% nie będzie możliwe.

 8. Jestem współwłaścicielem mieszkania. Czy mogę skorzystać z programu?Obecnie przewidywane jest, że program będzie dostępny dla osób posiadających niewielki udział, nie przekraczający 50% w mieszkaniu będącym w ich współwłasności, jeśli ten udział został nabyty w drodze dziedziczenia, a jednocześnie nie zamieszkujących w tym mieszkaniu. Jednak w związku z prowadzonymi konsultacjami i uzgodnieniami, te przepisy mogą ulec zmianie w przyszłości.
 9. Czy zakup działki i budowa domu podlegać będzie pod ten kredyt?Tak, w ramach programu możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz na zakup nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej tego domu. Program umożliwia finansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w tym także budową domu jednorodzinnego.
 10. Byłem posiadaczem mieszkania w przeszłości. Czy mogę ubiegać się o ten kredyt?Tak, program Bezpieczny Kredyt 2% jest dedykowany wyłącznie dla osób, które kupują swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny. Kredytobiorcy, którzy mieli wcześniej prawo własności do nieruchomości mieszkalnej lub domu, nie będą kwalifikować się do programu.

 

Compare listings

Compare
error: Zawartość jest chroniona