Świadectwa energetyczne w 2023 r. – czy są obowiązkowe?

nowe obowiazki dla sprzedajacych w 2023

Świadectwa energetyczne w 2023 r. – nowe obowiązki właścicieli mieszkań i domów w 2023 r.

Od kwietnia 2023 roku wejdzie w życie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla budynków. Wymóg ten dotyczyć będzie nie tylko nowo powstających domów i mieszkań w budynkach wielorodzinnych, lecz także tych, które powstały wcześniej. Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla budynków, który zacznie obowiązywać od kwietnia 2023 roku, będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla właścicieli domów i mieszkań. Zgodnie z prognozami, uzyskanie takiego świadectwa może kosztować od 300 do nawet 1000 zł. Z tego powodu wiele osób planujących budowę własnego domu zastanawia się, jak ten obowiązek wpłynie na ich budżet.

Świadectwo energetyczne – co to w ogóle jest?

Świadectwo energetyczne budynku, nazywane także certyfikatem lub paszportem energetycznym, to dokument sporządzany na podstawie przeprowadzonej oceny energetycznej budynku. Proces ten polega na obliczeniu zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji oraz oświetlenia. Świadectwo energetyczne zawiera informacje o charakterystyce energetycznej budynku, takie jak poziom zużycia energii, emisje dwutlenku węgla czy też ocenę efektywności energetycznej budynku.

W październiku 2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Zmiany wprowadzone w ustawie mają na celu wdrożenie przepisów unijnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej. Według nowych przepisów, ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 28 kwietnia 2023 roku.

Co zmieni się w 2023 roku?

Nowe przepisy ustawy (Dz.U. poz. 2206) wprowadzają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdej nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny czy też budynek wielorodzinny, w przypadku sprzedaży lub wynajmu. Dodatkowo, świadectwo musi być wygenerowane i umieszczone w widocznym miejscu dla budynków użyteczności publicznej powyżej 250 m² zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów oraz powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m², w których są świadczone usługi dla ludności.

Właściciele nieruchomości, którzy nie planują sprzedaży lub wynajmu swoich nieruchomości, nie są zobowiązani do posiadania świadectwa energetycznego.

Ważność świadectw energetycznych i informacje w ogłoszeniach sprzedaży

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie ważne przez 10 lat, tak jak dotychczas. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, każdy remont, który wpłynie na zużycie energii, będzie wymagał uzyskania nowego świadectwa, na przykład w przypadku termomodernizacji, wymiany okien lub zmiany źródła ciepła. Warto jednak pamiętać, że świadectwa wydane przed wejściem w życie nowych przepisów zachowają swoją ważność przez 10 lat od daty ich wystawienia.

Zgodnie z nowymi przepisami, osoba, która chce sprzedać lub wynająć lokal, dla którego jest wymagane świadectwo energetyczne, musi uwzględnić w swojej reklamie lub ogłoszeniu następujące informacje:

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
  • energię końcową,
  • nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji CO2.

Brak świadectwa energetycznego – czy grozi mi kara?

W przypadku niedopełnienia obowiązku przekazania nabywcy lub najemcy świadectwa energetycznego, właściciel, zarządca budynku, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, będzie podlegał karze grzywny. Wysokość kary zostanie ustalona przez sąd, stosując przepisy o wykroczeniu, a może ona wynosić od 20 do 5 000 zł. Ponadto, karze podlegać będzie również audytor, który wystawi świadectwo energetyczne poza centralnym systemem lub niezgodne z rzeczywistym stanem budynku.

Compare listings

Compare
error: Zawartość jest chroniona