Wynajmujesz lokal? Zobacz jakie masz obowiązki

wynajem mieszkania turystom

Prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego przy wynajmie lokalu

Każda osoba zastanawiająca się nad wynajęciem swojego lokalu, zastanawia się, jakie prawa i obowiązki ciążą na niej i na najemcy. Nie jest to prosta sprawa, ale w dzisiejszym artykule, przybliżę Wam krok po kroku co możesz, a czego powinieneś się wystrzegać przy wynajmowaniu mieszkania. Są to oczywiście zasady bardzo uproszczone.

Obowiązki właściciela lokalu

 • Dostarczenie mieszkania w stanie nadającym się do zamieszkania, zgodnym z umową najmu.
 • Umożliwienie najemcy swobodnego korzystania z mieszkania, zgodnie z umową najmu i przepisami prawa.
 • Utrzymanie mieszkania w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także wykonywanie niezbędnych napraw i remontów.
 • Przestrzeganie praw najemcy wynikających z przepisów prawa oraz umowy najmu.
 • Zwrot najemcy kaucji po zakończeniu najmu, zgodnie z umową najmu.
 • Zwrot kosztów poniesionych przez najemcę na rzecz zabezpieczenia lokalu, jeśli zostało to ustalone w umowie najmu.
 • Zezwolenie na odpowiednią eksploatację lokalu przez najemcę.
 • Zgłaszanie wszelkich uwag i zastrzeżeń najemcy do stanu lokalu lub jego wyposażenia.
 • Udzielenie najemcy pomocy w razie awarii lub innego zdarzenia losowego związanego z mieszkaniem.

Ogólnie rzecz biorąc, obowiązki wynajmującego wobec najemcy są związane z zapewnieniem odpowiednich warunków do zamieszkania, dbanie o stan mieszkania i jego wyposażenia, a także respektowanie praw najemcy i udzielenie mu pomocy w razie potrzeby. Ważne, by obie strony przestrzegały swoich obowiązków i dbały o dobre relacje, co pozwoli na spokojne i komfortowe korzystanie z mieszkania przez najemcę.

Obowiązki Najemcy

Oto kilka obowiązków najemcy przy wynajmowaniu mieszkania:

 1. Płacenie wynajmu i innych opłat związanych z mieszkaniem, takich jak opłaty za media (prąd, woda, gaz itp.), na czas i w wymaganej wysokości.
 2. Dbanie o mieszkanie i utrzymywanie go w czystości.
 3. Użytkowanie mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem zasad współżycia z innymi osobami.
 4. Informowanie właściciela lub zarządcy mieszkania o wszelkich awariach i usterkach w mieszkaniu lub w budynku, w którym mieszkanie się znajduje.
 5. Przestrzeganie postanowień umowy najmu oraz przepisów prawa mieszkaniowego i lokalowego.
 6. Zgłaszanie zmian dotyczących osób zamieszkujących mieszkanie lub ich dłuższej nieobecności w mieszkaniu.
 7. Zwracanie mieszkania w stanie niepogorszonym po zakończeniu najmu.
 8. Nieprowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu bez zgody właściciela.
 9. Nie przeprowadzanie remontów i modernizacji bez zgody właściciela.
 10. Nie wynajmowanie mieszkania osobom trzecim bez zgody właściciela.

Czego nie może właściciel?

 1. Naruszać prawa najemcy do prywatności i spokoju, np. przez nieuzasadnione wizyty w mieszkaniu lub kontrolowanie jego zachowań.
 2. Zmuszać najemcę do opuszczenia mieszkania bez uzasadnionej przyczyny lub bez zachowania wymaganej procedury prawnej.
 3. Odmawiać naprawy usterek i awarii w mieszkaniu, jeśli są one wynikiem normalnego użytkowania lub zaniedbania ze strony właściciela.
 4. Zmieniać warunki najmu bez zgody najemcy lub bez zachowania wymaganej procedury prawnej.
 5. Wymagać od najemcy płacenia opłat za usługi lub media, które nie są wymienione w umowie najmu lub są nieadekwatne do faktycznego zużycia.
 6. Nie informować najemcy o zmianach dotyczących mieszkania lub budynku, które mogą mieć wpływ na jego pobyt lub bezpieczeństwo.
 7. Nie dostarczać najemcy kopii umowy najmu lub innych dokumentów dotyczących mieszkania lub budynku, jeśli najemca o to prosi.

Podsumowanie

Podsumowując, obowiązki właściciela lokalu oraz najemcy są dość sprecyzowane i odnoszą się do kwestii związanych z utrzymaniem mieszkania w należytym stanie oraz zapewnieniem odpowiednich warunków do zamieszkania. Ważne, by obie strony przestrzegały swoich obowiązków i dbały o dobre relacje, co pozwoli na spokojne i komfortowe korzystanie z mieszkania przez najemcę. Warto również pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu swoich praw poprzez zawarcie umowy

Compare listings

Compare
error: Zawartość jest chroniona