Rewolucja w rzeszowskim zagospodarowaniu miasta – nowy plan na 2022 r.

rzeszow rynek 1170

Nowy studium zagospodarowania przestrzennego dla Rzeszowa w 2022 r.

Dyskutując o rzeszowskim rynku mieszkaniowym często słyszy się głosy o bardzo chaotycznym rozplanowaniu obecnych inwestycji. Przejeżdżając przez stolicę Podkarpacia często widać okazałe wieżowce w sąsiedztwie starszych zabudowań. Kolejnym często zauważanym problemem jest brak harmonii w zabudowie, niejednolita zabudowa i ogólnie pojęty chaos w tym aspekcie. Dlatego też rządzący miastem na czele z prezydentem Konradem Fijołkiem opracowują nowy plan, który wprowadzi ogromne zmiany w aspekcie planowanej zabudowy Rzeszowa.

Najważniejsze założenia nowego planu

Należy zaznaczyć, że projekt studium zostanie dopuszczone do wglądu 27 maja, a przez następne 3 dni każda chętna osoba będzie mogła zapoznać się z proponowanymi zmianami. Można tego dokonać w siedzibie Urban Lab przy ulicy 3 Maja.

Najistotniejsze zmiany to z pewnością bardzo mocny nacisk na wydzielenie terenów zielonych i rekreacyjnych. W założeniu planu ma być ich około 35%. Dodatkowo miasto ma zostać podzielone na wyraźne sektory z niższą i wyższą zabudową. Najważniejszą ideą „zielonej konstytucji”, bo tak ochrzczony został ten projekt, jest usystematyzowanie przyszłej zabudowy, która będzie docelowo powstawać w mieście. Jest to z pewnością istotna sprawa ze względu na fakt, że Rzeszów od 2000 r (data ustanowienia starego studium) zwiększył swoją powierzchnię ponad dwukrotnie. Nowe tereny przyłączane w międzyczasie nie miały z góry narzuconej koncepcji zabudowy co oczywiście skutkowało powstawaniem nieporządku w zabudowie o której wspomniałem wcześniej.

Nowe studium – od kiedy?

Jak wspomniałem wcześniej nowe studium trafi do konsultacji między 27-30 maja 2022 r. Następnym krokiem będzie przedyskutowanie ewentualnych zmian i uwag od osób zainteresowanych. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, w następnej kolejności trafi pod obrady rady miasta. Jeśli na tym etapie zostanie zaakceptowany, trafi do urzędników na przełomie jesieni/zimy bieżącego roku. To oznacza, że nowe projekty będą musiały zostać dostosowane do zaktualizowanych wytycznych.

Jak plan może wpłynąć na rynek nieruchomości?

Najważniejszą sprawą w tej dyskusji jest fakt, że studium w większości przypadków z góry zakłada przeznaczenie gruntów pod konkretny cel. W wypadku terenów zielonych, inwestor nie będzie mógł wybudować na takiej działce nic poza tym na co pozwala mu zapis w planie. Jak może to wpłynąć na rynek? Przede wszystkim mocno wpłynie na wartość niektórych gruntów. Dla części działek zmiana ta będzie zdecydowanie czymś dobrym, dla niektórych jednak może drastycznie obniżyć wartość. Dlatego bardzo istotne jest to, aby śledzić aktualny plan, który zostanie uchwalony już niedługo.

Projekt planu

Compare listings

Compare
error: Zawartość jest chroniona